Raymond 'Fight' Beck

Play Video

Synopsis / English

Four roped sides. Three-minute rounds. Two men fighting – one winner. Raymond Beck would do anything for his family; or what’s left of it anyway. He returns to the ring in search of cash and glory. But his real aim? To challenge Dyson “Tosa Inu” Cumbo for the ultimate Maltese Middleweight Championship. While training for the big fight in the confines of the ring, Raymond realises that there are other battles that exist beyond it and its four roped sides. Hooks and jabs can come from anywhere, better stay alert! Raymond must beat the count or prepare to throw in the towel. Written by talented young writer André Mangion, Raymond “Fight” Beck is a straight punch tale of what one is ready to give up; for those he loves – and for the sweet science that crowns him Champion.

Official Stills

Stage Production • In Maltese & English at the St James Theatre • Written by André Mangion • Directed by Sean Buhagiar • Produced by Teatru Malta in collaboration with Spazju Kreattiv and Arts Council Malta.

Behind The Scenes

Synopsis / Malti

Erba’ naħat imdawrin bil-ħbula. Rawnds ta’ tliet minuti. Żewġt irġiel jiġġieldu – rebbieħ wieħed. Raymond Beck lest jagħmel kollox għall-familja tiegħu, jew almenu dak li fadal minnha. Huwa jerġa’ lura għar-ring għatxan għall-flus u l-glorja. Imma x’irid verament? Irid jisfida lil Dyson “Tosa Inu” Cumbo għall-Kampjonat Malti tal-Piżijiet Medji. Filwaqt li jkun qed jitħarreġ għall-ġlieda l-kbira fil-konfini tar-ring, huwa jirrealizza li hemm battalji oħrajn lil hinn mill-erbat iħbula tar-ring. Id-daqqiet ta’ ponn jistgħu jiġu minn kullimkien, aħjar wieħed iżomm għajnejh miftuħin! Raymond irid iqum fuq saqajh qabel jgħaddi l-ħin jew jaqta’ jiesu. Miktub mill-kittieb żgħażugħ bravu André Mangion, Raymond “Fight” Beck hija ħrafa dwar il-ġlieda iebsa għal dak kollu li wieħed lest li jitlef għal dawk li jħobb – u għax-xjenza ħelwa li tinkurunah Kampjun!

Close Menu