Italy Agent

info@mediavisionartists.it

www.mediavisionartists.it

c/o Studio Legale Cau
Via Pisanelli, 4
00196 Roma – Italia

Malta Management

 

Brenda Camilleri

brenda@brendacamilleri.com

Press & Marketing

pr@davidetucci.com

Legal:

Jeanine Rizzo

jeaninerizzo@outlook.com

Social feed

337

3

Monday. New week. New opportunities to make those goals a reality. 💪🏼💪🏼 #trainharder

435

3

Malli jdoqqu id-9PM, il-qniepen jghamlu din-DON!din-DON! 🔔😂 Lesti ghall-epizodju ta llejla? 🕷️🕷️

417

1

Sea side munchkin strolls ❤️

510

2

🇮🇹 Stasera vi portiamo in spiaggia! 🇲🇹 Illejla nihdukhom il-bahar! 🌊🌅

337

0

Illejla epizodju iehor mis-7 stagun! 🕷️Intant il-Brimbu jixtieq jghidilkom li DBA Entertainment ser jorganizzaw event 🔥 fejn intom ser tkunu tistghu issegwu l-ahhar zewg episodji mis-seba' stagun flimkien mal-cast ta' Division 7, gimaghtejn qabel jintwera fuq ONE! 🕷️ Data 🗓️ : Il-Gimgha, 6 ta' Dicembru 2019 🕷️ Hin ⏰ : 7pm 🕷️ Post 🐯 : L-ARKA TA' NOÉ 🕷️Eta 🎂 : 15+ 🕷️ Prezz 💰 : 20€ il-persuna (il-prezz jinkludi, 18 finger food items 🍗 u parking b’xejn 🚗.. first come first served!!). 🕷️ Il-biljetti 🎟️ tistghu takkwistawhom minn ~ Carabella Outlet Hamrun & Valletta / L-Arka taʼ Noè, Siggiewi / Acomodel SWD Malta , Lija / Angelo Aquilina, triq Turu Rizzo, Gzira / Claire's Hairsalon, Swatar / Maya's modern art, Zabbar. 🕷️ Ticket Hotline 99648923/ 79318886. 🕷️ Ejjew halli flimkien niccelebraw l-isbah zewg episodji mis-sitta u disghin episodju li intwerew s'issa! Grazzi ta' l-appogg kontinwu taghkom, u nfakkrukom li n-numru ta' persuni ghal dan l-event huwa limitat. Min irid jibbukkja il-biljetti minn issa, jista' jibghat private message fuq il-pagna Facebook ta DIVISION 7! 😜🤙🏼

652

5

Missing them summer days I seldom got to enjoy. I need more of this! 🔥💦☀️ #SummerLovin

350

4

🕷️🕷️ ILLEJLA 7/7/7 🕷️🕷️

393

12

Whoops! 🇲🇹 Diego fl-ahhar ma felahx izomm il-verita gewwa! 🇮🇹 Diego non ha potuto piu mantenere il segreto! 😪🙊 #lgharusa

318

3

Had a fantastic time in Gozo talking about acting and being an actor with the students of the Bishop's Conservatory Secondary School on their career day along some of Malta's pioneers in their respective industry. Thank you for having me. 🙏🏼😉 . 📸@renorapa

481

5

🇲🇹 Illejla @lgharusa_drama_official jkompli fuq @tvm.mt! 😉 🇮🇹 Questo pomeriggio @lgharusa_drama_official ritorna sui vostri schermi, solo su @tvm.mt! 😜 Here's a few behind the scenes from a previous episode!

Close Menu